De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Plan van aanpak

De gemeente Laarbeek laat haar BGT en BAG mutaties inwinnen door GeoBORG. Deze mutaties willen ze periodiek ingewonnen hebben conform de geldende BAG en BGT eisen en conform hun gegevenscatalogus.

Deze objecten dienen ingewonnen, verwerkt en geleverd te worden naar de Landelijke Voorziening. De inwinning voor de eerste meetronde betrof het inmeten van woningen, bedrijfspanden, nieuwe reconstructie (8 km lange weg) deels onder de bomen, en enkele kleinere reconstructies inclusief plustopografie.
De uitvoering van deze metingen is uitgevoerd met een vliegtuig incl. liDAR (Light Detection And Ranging: doormiddel van Laserpulsen wordt de afstand tot een bepaald object of oppervlak bepaald) en foto. De keuze om dit op deze manier te doen had te maken met de grote reconstructie die ingewonnen moest worden en de spreiding van de locaties. De traditionele meting zou meer tijd kosten dan met een vliegtuig.
Er is een gecombineerde inwinning met het vliegtuig uitgevoerd met LiDAR en metrische camera`s.
De projectgebieden zijn als locaties toegevoegd in het flight management systeem waardoor er efficiënt data ingewonnen kan worden enkel op de projectlocaties.
Dit betekend dat de projectlocaties in erg korte tijd ingewonnen kunnen worden.
Na de inwinning zijn er ortho en stereofoto`s opgewerkt uit de losse beelden met een grondresolutie van 3,5 centimeter, tevens is er een pointcloud gemaakt van de ingewonnen LiDAR data uit het vliegtuig met een nauwkeurigheid van < 3 centimeter in RD NAP.
Op basis van deze data zijn de gevraagde producten opgewerkt. De verwerking van de data (combinatie van lidar gegevens en de luchtfoto) is uitgevoerd met specifieke eigen ontwikkelde BGT software. Door het combineren van deze twee technieken konden we een volledig en actuele BGT en BAG creëren en was de meting vlieg ns vlug in de LV.
De puntenwolken worden geclassificeerd op basis van maaiveld, vegetatie etc. Hiermee kan snel en efficient gekarteerd worden. 


Uitvoerende partijen:       
 
Kavel 10 BV
Taak:                                  Inwinning met bemande vliegtuigen
Contactpersoon:                 Frank Staal - 06-83772642             
 
GeoBORG
Taak:                                  Verwerken data tot BGT bestanden
Contactpersoon:                 Richard Hendriks - 06-53154099