De gemeente heeft een platform voor verschillende participatieprocessen ontwikkeld, zodat zij makkelijker met meer inwoners in contact kan komen.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Website

Om te voorkomen dat de gemeente voor elk proces een website moet optuigen of een tool moet inkopen, heeft zij gekozen voor één platform waar veel verschillende participatieprocessen op georganiseerd kunnen worden. Zo voorkomt de gemeente een wildgroei aan websites en apps waardoor zowel inwoners als ambtenaren door de bomen het bos niet meer zien. 

Inwoners verwachten meer en meer dat ze mee kunnen praten over hun eigen leefomgeving. Dat, gecombineerd met complexe en ingrijpende opgaven (energietransitie, klimaatadaptatie, woningnood), vereist dat gemeenten weten hoe ze het gesprek hierover met hun inwoners kunnen voeren. Dat zal altijd ook offline moeten (de fysieke ontmoeting), maar online kan daar een goede aanvulling op zijn. Corona heeft de noodzaak voor goede digitale tools natuurlijk alleen maar doen toenemen.

De winnende ideeën van inwoners zijn uitgevoerd en hebben een positieve impact gehad op de buurt. De gemeente heeft veel verhalen gehoord van inwoners die erg blij zijn met de resultaten en het ook bijzonder vonden om (eindelijk) echt op deze manier mee te kunnen beslissen. Ook heeft het gezorgd voor nieuwe contacten in de wijk en zo de sociale cohesie versterkt. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.

Contactgegevens

Naam

Nephtis Brandsma

E-mail
Nephtis.Brandsma@groningen.nl
Telefoon

14050