De jaarwisseling is voor het leeuwendeel van de Bredase bewoners en bezoekers een viering. Een speciaal moment waarop wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Plan van aanpak

Deze viering gaat in Nederland samen met activiteiten in de openbare ruimten, op wijk en straat niveau, met het gebruik van vuurwerk. Nederland is hier overigens niet uniek in, maar er zijn ook weer niet heel veel landen met een soortgelijke oudjaarstraditie.

Met de oudjaarsactiviteiten en het gebruik van vuurwerk volgt ook een mate van overlast, letsel en gevoelens van onveiligheid. Zeker daar waar middelen voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt. Met dit Plan van Aanpak is beschreven hoe partners ben de gemeente Breda zich inzetten voor gemeenschappelijke doeleinden om zo de negatieve effecten te beperken of voorkomen.

De partners bespreken de jaarwisseling en het vuurwerkoverlast op meerdere momenten per jaar. In het begin van het jaar om te evalueren en in het najaar om afspraken te vernieuwen. Voor de jaarwisseling 2017-2018 zijn de volgende gemeenschappelijke doelen benoemd.

Vuurwerkoverlast en vuurwerkletsel:

  • het reduceren van slachtofferschap en letsel
  • het reduceren van schade

Jaarwisseling:

  • Feestelijk laten verlopen van de jaarwisseling
  • Voorkomen van escalaties

Deze doelstelling zijn begin november geaccordeerd door de burgemeester en daarmee leiden voor de inzet van de betrokken partijen.

Resultaat

Anders in 2017
Ten behoeve van de integrale aanpak zijn twee instrumenten geïntroduceerd of geïntegreerd in de aanpak. Dit is de BeterBuiten app waarmee duidelijke schaderegistraties, door burgers, hulpdiensten en medewerkers van de gemeente Breda, kunnen worden gemaakt. Een tweede instrument voor Breda is de inzet van een geluidsdetectiesysteem. Voor het eerst dit jaar wordt in Breda een geluidsdetectiesysteem ingezet om meer kennis te krijgen van waar de 'knallen' vandaan komen. Dit detectiesysteem, wat reeds in meerdere gemeenten is ingezet, geeft binnen 10 seconden inzicht in waar een luidde knal vandaan komt. Daarbij geeft dit een overlast beeld over meerdere dagen en zelfs
jaren heen. Hierdoor kunnen we ook iets leren over de meldingsbereidheid. Ook anders dan voorgaande jaren is dat er geen apart draaiboek is opgesteld