Doel van de aanpak is om de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder te verkleinen.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Plan van aanpak

Om te komen tot een gerichte lokale aanpak van ondermijning is door het Regionaal Expertise en Informatie centrum (RIEC Midden-Nederland) in samenwerking met gemeente en politie een ondermijningsbeeld van Lelystad  opgesteld. Dit ondermijningsbeeld biedt op hoofdlijnen zicht op in Lelystad voorkomende ondermijnende activiteiten en bevat aanbevelingen om de rol van de gemeente in de aanpak van ondermijning verder te versterken.