Het vormen van een lokale coalitie is de belangrijkste stap in een succesvolle aanpak om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan. Om een complex vraagstuk als eenzaamheid aan te pakken is het noodzakelijk om kennis en samenwerking op lokaal niveau structureel te organiseren. Dit om eenzaamheid te kunnen signaleren, om versnippering van initiatieven tegen te gaan en gezamenlijk te leren van wat werkt en wat niet. Om het werkbaar te houden wordt vanuit de lokale coalitie een kerngroep geformeerd waarin alle partijen zo goed mogelijk zijn vertegenwoordigd.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Plan van aanpak

De lokale coalitie signaleert eenzaamheid in Nederweert en richt zich op samenwerking tussen de coalitiepartners. Dit doet zij door het bestaand aanbod zichtbaarder te maken, activiteiten op elkaar af te stemmen en de samenwerking hierin te intensiveren. En door de behoeften van burgers beter in beeld te krijgen om een aanbod op maat te kunnen bieden. Daarnaast stimuleert zij inwoners om aan activiteiten deel te nemen.