Tien gemeenten gaan aan de slag met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Zij krijgen een coördinator om partijen bij elkaar te brengen en om de mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot de logeerzorg.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Persbericht / Nieuwsbericht

Door logeerzorg kunnen ouderen die thuis zorg krijgen tijdelijk in een zorginstelling 'logeren'. Dat geeft de mantelzorg de gelegenheid op adem te komen. Die tien pilotgemeenten krijgen van het ministerie van VWS een miljoen euro om de coördinator te betalen.