Het voorkomen van armoede, meer mensen aan het werk krijgen, aandacht voor de economie en energiebesparing. Dat is de lijn in de perspectiefnota 2018-2021.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Zowel vanuit de wijken als door de gemeenteraad wordt veel belang gehecht aan de gevolgen van armoede bij kinderen.  In het verlengde daarvan moet nog meer worden ingezet op het voorkomen van schulden, mensen aan het werk krijgen, of op een andere wijze activeren. De wijkteams krijgen hierin een grotere rol. Arnhemmers moeten van de bank af.

Een vitale economie krijgt prioriteit door een intensivering van de investeringsagenda in de regio Arnhem-Nijmegen. Gestreefd wordt naar een circulaire economie waarbij energiebesparing en de verduurzaming van de van de elektriciteitsvoorziening in het gebied Arnhem-Nijmegen de nadruk krijgen. Door de zorg dichterbij te organiseren wordt effectief en doelmatig ondersteuning geboden aan kwetsbare inwoners.