De gemeente Velsen hield een peiling via Facebook over hoe om te gaan met vuurwerk in de gemeente. Daarna volgde een themagesprek tussen inwoners over dit onderwerp in het gemeentehuis.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Website

Uit de peiling kwam naar voren dat dit een onderwerp is waar veel mensen een mening over hebben. Uit de ruim 1600 reacties bleek dat er bijna evenveel voor- als tegenstanders zijn van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Er zijn relatief veel mensen die een centrale vuurwerkshow in de gemeente een mooi initiatief vinden, mits dit in hun eigen omgeving gebeurd.

Ondanks dat er veel discussie was op Facebook, bleek er  weinig belangstelling voor het slotgesprek. En dat was jammer, want het gesprek was boeiend en maakte goed duidelijk waarom het thema zo ingewikkeld is. Voor- en tegenstanders van het afsteken van particulier vuurwerk spraken met elkaar over de dilemma’s.

Kijk hieronder voor de uitslagen van de enquête en de opmerkingen uit het themagesprek.