De gemeente is een onderzoek gestart naar het thema 'passend onderwijs'. Doel is inzicht te geven in de toedeling van verantwoordelijkheden en de voorlopige resultaten en de voornaamste uitdagingen te benoemen ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage aan (de doelstellingen van) passend onderwijs.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Beleidsnota

De Wet passend onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. De wet heeft het stelsel aan (onderwijs)- wetgeving veranderd. In de uitvoering van passend onderwijs heeft de gemeente geen wettelijke verantwoordelijkheid. Dit is een aangelegenheid van het onderwijs. Gemeenten zoeken bij de vormgeving van taken in het sociaal domein wel steeds meer de verbinding met de activiteiten op het gebied van passend onderwijs. Passend onderwijs heeft ook impact op de onderwijsgerelateerde taken van de gemeente.De rekenkamercommissie constateert dat het thema passend onderwijs onderbelicht is bij de gemeenteraad. Het thema past daarnaast bij de beleidsfocus op preventie en vroegsignalering en sluit aan op de wijkaanpak van de gemeente. In het voorjaar 2016 startte zij daarom een onderzoek naar het thema 'passend onderwijs'. Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de toedeling van verantwoordelijkheden en de voorlopige resultaten en de voornaamste uitdagingen te benoemen ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage aan (de doelstellingen van) passend onderwijs. Hiermee worden de raad handvatten geboden om zijn kaderstellende en controlerende rol op de verbinding tussen gemeentelijke taken en passend onderwijs te versterken.