Sudwest-Fryslan heeft een participatieverklaringstraject voor vergunninghouders.

Jaartal
2017
Type
Plan van aanpak

Het participatieverklaringstraject is opgebouwd uit een introductiemodule, een verdiepende module en een aanvullende module. In de introductiemodule (2 dagdelen)wordt de Participatieverklaring toegelicht en wordt de betekenis van de vier kernwaarden besproken: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, en participatie. In de  verdiepende module (4 dagdelen) worden de vier kernwaarden verder uitgewerkt en geplaatst in het kader van de grondwet, democratie en het verbod op discriminatie. In de aanvullende module (6 dagdelen) gaan deelnemers bezoeken afleggen aan het gemeentehuis, de bibliotheek en andere voorzieningen/instellingen zoals een wijkgebouw en een buurtvereniging. Stichting Vluchtelingenwerk verzorgt het traject. Het traject wordt afgesloten met het tekenen van de participatieverklaring op het gemeentehuis.

Het Participatieverklaringstraject is onderdeel van maatschappelijke begeleiding. De andere onderdelen van de maatschappelijke begeleiding zijn praktische hulp (bij wonen, werk, uitkering), ondersteuning bij de start van de inburgering en het stimuleren van participatie en integratie. Met intensieve maatschappelijke begeleiding worden problemen zoveel mogelijk voorkomen. Zo assisteren vrijwilligers de eerste negen maanden de vergunninghouder bij het internetbankieren en bij het aangaan van financiële verplichtingen. Ook krijgt de vergunninghouder een cursus omgaan met geld. De gemeente Súdwest-Fryslân kent vrijwel geen vergunninghouders met financiële problemen.