Gemeente Opsterland zet zich het komende jaar ook op mondiaal niveau in om de samenwerking tussen stad en platteland te versterken. Met het tekenen van de ‘letter of intent’ van UN-Habitat is deze afspraak op 9 maart 2021 vastgelegd. ‘De samenwerking tussen platteland en stad is van groot belang. Dat vinden wij in Nederland, maar ook wereldwijd is daar toenemende aandacht voor’, aldus burgemeester Ellen van Selm van Opsterland. De overeenkomst beslaat een periode van een jaar. 

Jaartal
2021
Gemeente

Meer samenwerking tussen stad en platteland 

Als voorzitter van de P10 (het netwerk van plattelandsgemeenten) zet Van Selm zich al jaren in voor de samenwerking tussen stad en platteland. De grote opgaven waar Nederland voor staat kunnen niet alleen door de stad of door het platteland worden opgelost. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering, het woningtekort, de energietransitie en de gezondheidszorg. Daarnaast staat de brede welvaart zowel in de stad als op het platteland onder druk. Van Selm: ‘Belangen van stad en platteland komen geregeld samen en het bondgenootschap tussen stad en platteland is van grote waarde bij het vinden van duurzame oplossingen.’ 

Internationale activiteiten 

Ook wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor de samenwerking tussen stad en platteland. Dat doet UN-Habitat, het agentschap verstedelijking van de Verenigde Naties. Wereldwijd werkt het agentschap aan het vergroten van de leefbaarheid in steden. Hiermee draagt UN-Habitat als VN-organisatie de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) uit. 

Sinds kort zet UN-Habitat ook stevig in op het versterken van de samenwerking tussen stad en platteland. UN-Habitat wil de voorbeelden daarvan uit Friesland graag beschikbaar maken voor anderen. De samenwerkingsovereenkomst heeft dan ook als doel het delen van voorbeelden uit de P10 en Opsterland. ‘UN-Habitat ziet uit naar de samenwerking met de gemeente Opsterland. We zetten ons in om krachten te bundelen voor een betere samenwerking tussen stad en platteland in Nederland, Europa en wereldwijd’, aldus Rafael Tuts, directeur Global Solutions Division UN-Habitat. 

Van Selm: ‘Ons platteland ziet er natuurlijk heel anders uit dan dat in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in Azië of Zuid-Amerika. Ook de problematiek in ons dichtbevolkte en goed georganiseerde land is anders dan in landen elders in de wereld. Daarom ben ik ook blij verrast met de belangstelling voor hoe wij als gemeenten samenwerken, zowel in de regio als in de P10 en in de VNG.’

Nog meer Friese voorbeelden

De samenwerking met UN-Habitat doet de gemeente Opsterland niet alleen. Er wordt nauw samengewerkt met VNG International. Ook de gemeente Leeuwarden zet zich in om kennisdeling op dit thema te bevorderen en er meer aandacht voor te vragen op internationaal niveau. Leeuwarden en Opsterland gaan samen enkele casestudies beschrijven over de relatie tussen stad en platteland. De casestudies worden gepubliceerd op de website van UN-Habitat en vormen zo een voorbeeld voor andere overheden wereldwijd. Daarnaast zal Opsterland desgewenst deelnemen aan evenementen en workshops om te vertellen over de casestudies.

Contactgegevens

Naam

Ilse Kramer, bestuursondersteuner Opsterland

E-mail
ilse.kramer@opsterland.nl
Telefoon

06-82674585