De gemeente heeft als doel om in samenspraak met bewoners de openbare ruimte op te knappen en tevens te kijken naar ontmoetingsplekken, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving. 

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Overig type

De openbare ruimte in veel wijken in Nederland is verwaarloosd. Er is vanaf de crisis bezuinigd op beheer. En dat gaat inmiddels knellen. En het gebruik van de openbare ruimte is veranderd. Er zijn veel problemen door verwaarlozing van het groen en de langzaam verkeersroutes, wortelopdruk, vergrijzing, te veel en grotere auto's, klimaatadaptatie, vereenzaming, veiligheid, ruimte voor jongeren. Het opknappen van deze wijken vergt meer dan tegels recht leggen. Herinrichting is te kostbaar. Door de opgaven samen met bewoners te bepalen en deze uit te werken in integrale opgaven wordt de meeste meerwaarde bereikt. Op dit moment worden de opknapplannen gezien als voorbeeld voor de andere wijken.  

Het resultaat is dat er middels een fantastisch en intensief participatieproces opknapplannen voor 3 wijken gerealiseerd zijn dat recht doet aan wat bewoners belangrijk vinden. Er is een flink budget gereserveerd vanuit de coalitie maar dit is lang niet genoeg om alles op te knappen. Er moesten keuzes gemaakt worden. De bewoners hebben meegedacht via bewonerscommissies en het resultaat van de stemming onder alle bewoners is verwerkt in uitgewerkte projecten. Door het concreet te maken hebben ook andere diensten aangegeven te willen bijdragen aan het opknappen van de wijken. Daarnaast genereert de  aandacht de wil om middelen te besteden in deze wijken. Dit is het product van een intensieve samenwerking tussen 3 diensten.  

De opknapplannen gaan over de fysieke ruimte, de stenen en het groen. Maar door zorgvuldig de juiste keuzes te maken kunnen er meer opgaven meegenomen worden dan enkel het recht leggen van tegels. De opknapplannen zijn gemaakt in samenwerking met de bewoners. Zij hebben kunnen aangeven welke problemen er spelen in de wijk. Zij hebben kunnen meedenken met de oplossingen en zij hebben erop kunnen stemmen. De invloed van bewoners uit de wijk was groot. En de samenwerking is wederzijds enorm positief gewaardeerd. De bewoners kregen door mee te werken een kijkje in de keuken. En de gemeente kreeg waardevolle informatie en inspiratie van bewoners.  

Het proces om te komen tot de opknapplannen is een proces dat herhaald kan worden. Er zijn verschillende ingrediënten die benodigd zijn. Dat is tijd en geld, een interactieve website, ambtenaren die dialoog met bewoners leuk vinden en een projectleider die integraal denkt. Maar het meest essentieel is de wil om als gelijkwaardige partner de bewoners mee te laten doen en denken. Niet bang zijn voor de reactie van bewoners. Ook heel eerlijk zijn dat je het niet iedereen naar de zin kan maken. Transparant en betrouwbaar zijn en blijven gedurende het proces. Maar dit ook verlangen van de bewoners. immers je gaat uit van gelijkwaardigheid. En ook de wil om tussen diensten samen te werken. Als dat allemaal lukt, krijgt je plan vleugels.  

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.

 

 

Contactgegevens

Naam

Pauline van den Broeke

E-mail
pauline.vandenbroeke@denhaag.nl
Telefoon

14070