Tynaarlo is een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, waarin iedereen telt
en wordt gerespecteerd. Een samenleving waarin ook mensen met een beperking op alle
levensgebieden volwaardig kunnen deelnemen. 

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Visie

Deze visie biedt de ‘stip op de horizon’ bij de weg naar het inclusief maken van de
gemeente. De visie vormt de paraplu voor het verder te ontwikkelingen beleid voor alle
onderwerpen die raken aan inclusie en toegankelijkheid en de uitvoering van onze lokale inclusieagenda.

Om het VN-Verdrag hanteerbaar te maken en concreet en zichtbaar te werken aan een inclusieve en toegankelijke gemeente, heeft de gemeente gezamenlijk met het VN-panel een inclusie-agenda opgesteld. 

Streefbeeld
Het streven is dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen in onze maatschappij en een waardevol leven kunnen leiden. Onze samenleving is zo inclusief mogelijk ingericht. Een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten, moet toegankelijk zijn. Voor iedereen. Mensen worden aangesproken op hun talenten en mogelijkheden en niet op hun beperkingen.
Mensen met een beperking kunnen als individu zelfstandig deelnemen aan de samenleving, kunnen zich verplaatsen en kunnen overal naar binnen. Daarnaast kunnen zij zelfstandig wonen, onderwijs volgen en hebben ze gelijke kansen als werknemer. Alle kinderen kunnen gelijkwaardig opgroeien en hebben dezelfde ontwikkelingskansen. In een inclusieve samenleving doet iedereen mee op basis van gelijkheid.

Iedereen heeft regie over zijn eigen leven en heeft toegang tot dezelfde voorzieningen en diensten. Waar inwoners zich niet zelfstandig kunnen redden, biedt de gemeente ondersteuning. De gemeente waakt ervoor dat er ondersteuning wordt gevraagd en passend wordt aangeboden.