In Friesland werken Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en Openbaar Ministerie samen om kindermishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld tegen te gaan. Dit samenwerkingsverband MDA++ wil graag nog meer inzicht krijgen in welke aanpak het beste werkt en doet onderzoek naar de stappen die je moet doorlopen om tot een goede aanpak te komen. 

Jaartal
2019
Afzender
MDA++Friesland

Met het Ontwikkeldocument MDA++ willen de samenwerkende organisaties een leidraad bieden, die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting. Het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling is namelijk niet zo lineair als in de literatuur vaak beschreven; het is vaak een vicieuze cirkel van geweld, die van generatie op generatie doorgaat. Op basis van experimenteren en stap voor stap verbeteren is uiteindelijk de multidisciplinaire aanpak ontstaan zoals deze nu wordt gebruikt.