Het onderwijsachterstandenbeleid heeft als doelstelling om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden. Bij de aanpak van onderwijsachterstanden hebben voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit. 

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Regeling Website

Sinds 2018 wordt voorschoolse educatie gesubsidieerd op grond van de Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda. De andere activiteiten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid worden gesubsidieerd op grond van de Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid.