Voorbeeld ondersteuningsplan Beschermd Wonen / Individuele begeleiding

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Formulier

Voor sommige Wmo-voorzieningen worden afspraken gemaakt over het resultaat. Deze worden vastgelegd in de beschikking ofwel indicatie. De inwoner bespreekt met de zorgaanbieder welke ondersteuning nodig is om dit resultaat te bereiken. Dit legt de zorgaanbieder samen met de inwoner vast in een ondersteuningsplan.