Met deze omgevingsvisie "The Next City" geeft de gemeente Groningen richting aan de onstuimige ontwikkeling. Verhoging van de Groningse leefkwaliteit is het centrale thema van deze visie.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Visie

Groningen groeit flink en gaat grondig op de schop. De gemeente bouwt de komende jaren 20.000 woningen, vertimmert de binnenstad, het stationsgebied en de ringwegen en versnelt de energietransitie. Het gaat er dan om een goed evenwicht te vinden tussen verschillende functies, belangen, wensen en de kwaliteit van de leefomgeving.
Maar hoe blijft een snel groeiende stad compact, aantrekkelijk, leefbaar en gezond voor álle inwoners?

Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 is daarom een omgevingsvisie gemaakt voor de huidige gemeente Groningen.

Wet en regelgeving
Omgevingswet