Rond het gebruik van gemeentegrond door nutsbedrijven voor hun kabels en leidingen is afgelopen 100 jaar een fors pakket aan documenten ontstaan. Dat pakket kan worden gekenmerkt als verouderd. Om dit te actualiseren heeft de gemeente een proces in gang gezet.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Deze notitie geeft weerslag van de beleidsvorming die tijdens dit proces is ontstaan.

In de bijlagen de volgende documenten:

• Een handboek met verordening en graafregels
• De beleidsnotitie
• Beleidsregels over nadeelcompensatie bij verleggen van kabels
• De procesgang bij een combi- project van gemeente + nutsbedrijf
• Een overzicht van overlegvormen tussen gemeente en nutsbedrijven