Er is een aantal mogelijkheden om gemeentelijke taken uit te voeren. De gemeente kan taken zelf uitvoeren, kan dit uitbesteden aan een organisatie die losstaat van de gemeente door middel van subsidieverlening of kan met andere gemeenten samenwerken. Dit kan vorm krijgen door de taken onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling of in een privaatrechtelijke vorm.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

In de nota verbonden partijen wordt in hoofdstuk 3 eerst uitgewerkt wat verbonden partijen zijn en welke verbonden partijen er zijn. De nota geeft op een eenvoudige samenvattende wijze uitleg over de verschillende regelingen die er zijn en de bevoegdheden die daarbij horen.