Het jongerenwerk richt zich op een zelfstandige deelname van jongeren aan de samenleving. Hiervoor spant het jongerenwerk zich in voor een positief pedagogisch klimaat in de stad, waarin jongeren zich veilig kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen. 

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het jongerenwerk is zichtbaar aanwezig in de wijk en zorgt voor verbindingen tussen verschillende groepen jongeren en verbondenheid met hun buurt en de bewoners. Het jongerenwerk draagt zo bij aan prettige, veilige buurten. Jezelf ontwikkelen doe je altijd in relatie tot de samenleving waar je deel van uitmaakt. De pedagogische aanpak van jongerenwerkers richt zich nadrukkelijk op diversiteit en inclusiviteit: iedereen kan meedoen ongeacht gender, seksuele, religieuze of culturele identiteit.