De nota integrale veiligheid helpt de gemeente de regierol op het gebied van veiligheid op zich te nemen.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

De regierol houdt in dat de gemeente  stuurt  op een effectieve samenwerking met alle partners op het gebied van veiligheid. De rol vloeit voort uit het feit dat wettelijk is bepaald dat de burgemeester is belast met de handhaving van openbare orde en veiligheid. De uitvoering van dit beleid komt tot stand in samenwerking met diverse partners.

De belangrijkste overheidspartners zijn politie, Veiligheidsregio (brandweer), openbaar ministerie, en diverse zorginstellingen. De belangrijkste private partners zijn de woningstichting 'Thuis, Son en Breugel Verbindt, beheerders van de Whatsappbuurtalarmgroepen, buurtbeheer Hoogstraat en de seniorenraad.