De nota grondprijzen is een uitwerking van het grondprijsbeleid dat is vastgelegd in de Nota grondbeleid 2015-2018.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Er wordt inzicht gegeven in de te hanteren grondprijzen in 2016. Deze nota wordt minimaal eenmaal per jaar opnieuw vastgesteld.