Deze nota geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2016 waarin de kaders van het grondbeleid zijn vastgelegd.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

De grondprijzen gelden als kader voor de uitgifte van (bouwrijpe) grond. De gemeente Alkmaar voert een functionele grondprijspolitiek. Dat betekent dat de waarde van de grond afhangt van de functie die daarop gerealiseerd kan worden. Concreet houdt dit in dat de grondwaarde afhankelijk van de plek in de stad is en de beoogde functie. Naast woningbouw wordt ook de grondprijs voor alle overige functies zoveel mogelijk bepaald op een residuele grondslag, waardoor de gemeente een marktconform en actueel grondprijsbeleid heeft.