Het grondbeleid is een van de instrumenten om ambities op het gebied van ruimtelijk en sectoraal beleid te realiseren, naast de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening.
In de nota grondbeleid geeft de Gemeente Den Haag inzicht in hoe zij het grondbeleid vormgeeft.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het grondbeleid is een instrument om deze ambities middels locatie- en gebiedsontwikkeling te realiseren. In het Coalitieakkoord zijn investeringsgebieden benoemd waar de verdichting zich zal concentreren, namelijk het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst, Scheveningen/De Kust Gezond en Zuidwest.

In deze gebieden kiest de gemeente, ervoor om private ontwikkelingen te faciliteren die passen binnen de ruimtelijke ambities van de gemeente (faciliterend grondbeleid) en daarnaast voor het inzetten van eigen grond en vastgoed. Indien de gemeente in deze gebieden geen grondposities heeft zal zij zo nodig en zo mogelijk, binnen strikte beleidsmatige en financiële kaders, grondposities verwerven (actief grondbeleid).