Het doel van de regeling is het opvangen van schade door coronamaatregelen zoals die sinds maart 2020 gelden. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat unieke, onvervangbare culturele ondernemers verdwijnen, waarmee de ambitie ‘Sterke basis’ en ‘City of Talent’ uit de Cultuurnota 2021-2024 Kunst en cultuur voor iedereen in gevaar zouden komen.

Jaartal
2021
Gemeente