De regio Haarlem beschikt vanaf vanaf maart 2021 over een eigen Haarlems Mediafonds (HMF).

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type Persbericht / Nieuwsbericht

Het fonds beoogt de lokale en regionale (onderzoeks)journalistiek een impuls te geven door het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten te stimuleren en de functie als waakhond te versterken. Daartoe heeft de gemeente Haarlem een bedrag van 250.000 euro beschikbaar gesteld.

Journalisten kunnen met een bijdrage uit het Haarlems Mediafonds, in samenwerking met
bestaande lokale media producties maken die anders vermoedelijk onuitvoerbaar zouden blijven. Onderscheidende journalistiek, verhalen die de inwoners van Haarlem en omstreken meer grip geven op wat er speelt in hun dagelijkse omgeving. Het fonds wil ook kansen bieden aan nieuw talent en inhoudelijke journalistieke vernieuwing. Het Haarlems Mediafonds moet eraan bijdragen dat er meer tijd, ruimte en geld beschikbaar komt om de journalistieke verhalen te produceren die het verschil maken.  

Het initiatief voor het Haarlems Mediafonds is in juni 2019 genomen door de gemeenteraad van Haarlem.  

Het bestuur van het Haarlems Mediafonds bestaat uit vijf ervaren journalisten, die geen
binding hebben met regionale journalistieke partijen. Dit bestuur besluit in twee rondes per
jaar over het al dan niet honoreren van aanvragen. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van het Mediafonds. 


 

Gerelateerde links