Mocca, expertisenetwerk cultuureducatie heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam gedurende de zomer diverse cultuurbusritten gefaciliteerd. Hierdoor hebben ruim 3500 jongeren (culturele) activiteiten buiten hun eigen stadsdeel kunnen bezoeken. Als onderdeel van een zomerschool of als afzonderlijke activiteit van een lokale (stadsdeel)partner. Gemeenten kunnen hun lokale organisaties voor cultuureducatie vragen een dergelijk programma ook in de kerstvakantie op te zetten.  

Mocca Amsterdam
Jaartal
2020
Gemeente

Mocca vervult haar taak in opdracht van en gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt Mocca ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie voor haar taken in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

Mocca zorgt voor:

 • De opzet en uitvoering van leerlijnen voor kunst-en cultuureducatie in het po en vo in alle kunstdisciplines
 • De coördinatie en besteding van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
 • Dialoog tussen cultuureducatoren en leerkrachten/icc’ers tijdens meet-ups en bijeenkomsten, workshops en cursussen
 • De opzet van de leergemeenschappen waar onderwijs, het culturele veld en kunstvakopleidingen samenkomen
 • Scholingsaanbod binnen kunsteducatie zoals bijvoorbeeld de speciaal onderwijs-leergang voor het culturele veld met werkstages op scholen en de icc-cursus voor leerkrachten met stages bij culturele partners
 • Inspiratie van leerkrachten door het bezoek aan culturele instellingen door ‘Met Mocca naar Cultuur’
 • Inspiratiefilms over verschillende kunstdisciplines
 • Delen van CmK-Leerlijnenlabs best practices
 • Transparantie over het bereik van cultuureducatieve activiteiten in Amsterdam
 • Uitvoering en laten uitvoeren van onderzoek en analyses
 • Delen van data en informatie

#jongerenincoronatijd

Gerelateerde links