De gemeente Westland heeft als lijn gehanteerd het werk zoveel mogelijk laten doorgaan binnen gestelde kaders, dit om economie draaiend te houden en om geen verrommeling te krijgen van de buitenruimte in deze tijd (ook gelet op hygiëne )

Jaartal
2020
Gemeente

Milieustraat: beperking van aantal auto's op de bult, mensen moeten in auto blijven zoveel mogelijk, direct opvolgen van aanwijzingen personeel, verkeersregelaars wegens grote toestroom aan afvalstorters. Bij wisselen containers gaat station dicht ivm veiligheid en risico voor chauffeur te beperken met 1,5 m zone.
Afval: huishoudelijk en dergelijken is des aannemers, zij nemen hier toe maatregelen. Containers is inhaken door mensen daarna machinaal.
Groen en klein onderhoud: alleen in de auto, werkzaamheden zoveel mogelijk alleen uit voeren, als samen moet dan afstand in acht nemen of uitstellen als het kan. Mensen die kwetsbaar zijn wegens eigen gezondheid of thuis hebben ander werk bijvoorbeeld inspecteren. Dit kun je alleen doen.