Sport verbroedert, activeert en verbindt mensen met elkaar. Met ‘Werk via Sport’ krijgen gemotiveerde (ex-)gedetineerden de kans om een nieuw sociaal netwerk op te bouwen, hun eigenwaarde te verhogen en een zinvolle dagbesteding te verwerven. Ook zijn er mogelijkheden op doorstroom naar betaald werk via het netwerk van sportclubs.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Overig type

Gerko Brink, landelijk staffunctionaris Sport bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zet zich met het landelijke project ‘Werk via Sport’ in voor (ex-)gedetineerden bij hun herstel en re-integratie om recidive te voorkomen. “Deze doelgroep heeft vaak veel moeite met het vinden van werk en het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk. Wij koppelen (ex-)gedetineerden aan lokale amateurverenigingen - met name gericht op rugby en voetbal - en betaald voetbalorganisaties. Bij amateurverenigingen doen zij ervaring op met vrijwilligerswerk en bij betaald voetbalorganisaties voeren zij tijdens en/of na detentie werkzaamheden uit.

Goede samenwerking heeft Brink bijvoorbeeld met de gemeentelijke nazorgcoördinator Gino Kleverwal van gemeente Enschede. Kleverwal: “We hebben vorig jaar de menukaart ‘Terug in de Wijk’ (pdf) ontwikkeld om de mogelijkheden op het gebied van de leefgebieden en ketenpartners in Enschede te laten zien aan gedetineerde inwoners die in de PI Almelo en de PI Zwolle zitten. Werk via Sport hebben we hierin ondergebracht.” In de PI kijken casemanagers welk aanbod van de menukaart passend is bij gedetineerden die in de eindfase van hun straf zitten. Daarnaast zet Kleverwal de menukaart in bij inwoners die al uitgestroomd zijn uit de PI.

Kleverwal: “Door Corona kunnen we onze ambities vooralsnog alleen nog op kleine schaal waarmaken. Nu ik een digitaal spreekuur gestart ben in de PI Almelo kan ik nu zelf ook aan de slag met de menukaart. We staan in de startblokken om - zodra het weer allemaal kan en mag - aan de slag te gaan voor meer (ex-)gedetineerde inwoners!”