Rheden is aan de slag gegaan met de integrale benadering van het sociaal domein.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Overig type Persbericht / Nieuwsbericht

Sinds ruim twee jaar geleden nagenoeg het complete sociaal domein naar de gemeenten werd geschoven, is integraliteit het toverwoord. Budgetten werden ontschot, muurtjes tussen beleidsafdelingen vaak letterlijk verwijderd. Veel gemeenten worstelen nog met de integrale benadering en vooral met de vraag hoe hun inwoners erbij te betrekken, maar Rheden is uit de startblokken.

Halverwege vorig jaar is de gemeente Rheden gestart met Meedoen!, het meerjarenbeleidskader voor het sociaal domein in zijn volle breedte: zorg, werk, jeugdhulp en participatie samengebald in één raamwerk waarmee het huidige en het volgende college aan de slag kunnen. Vorige maand gaf de gemeenteraad er de laatste klap op, als slotakkoord van een intensief proces waarin inwoners, partners en ambtenaren met elkaar in gesprek gingen om, volgens het jargon, 'integrale doelen' te benoemen die 'handelen vanuit de dagelijkse dynamiek en leefwereld van de inwoners'.