De gemeente Breda heeft in samenwerking met een extern bureau de volgende matrix ontwikkeld om een risicoinventarisatie te maken voor de impact van Covid-19 op het sociaal domein.

Jaartal
2020
Gemeente

In Breda is deze, simpele maar zeer handige, tool nu gevuld met een kleine 400 zorgaanbieders van Jeugd, Beschermd wonen, Wmo, HV en voorliggende voorzieningen. Hieruit komt een lijst van rond de 40 aanbieders die cruciaal zijn. Dus die niet zonder de zorg kunnen ivm verblijf en jeugdbescherming en dus prioriteit hebben/krijgen.
Visie achter de Matrix is dat er overzicht is en dat men regie kan uitoefenen. Regie uitoefenen staat in verbinding met de taken die de Veiligheidsregio op zich neemt, of de diverse overleggen van acute en niet acute zorg, alsmede de wens van de bestuurders.