De gemeente Winterswijk organiseert samen met nog vele andere partijen een Marktontmoeting Circulair Inkopen van losse en vaste inrichting en maatwerkmeubilair.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Persbericht / Nieuwsbericht

De vraag die centraal staat voor de Marktontmoeting Circulair Inkopen van kantoorinrichting is hoe de transitie naar een daadwerkelijk circulaire kantoorinrichting versneld kan worden.
Er zijn in de afgelopen jaren al meerdere circulair ingestoken inkooptrajecten geweest in Nederland. Hierbij zijn mooie resultaten behaald op het gebied van o.a. reuse, refurbish, én experimenten met circulaire verdienmodellen, zoals het betalen voor gebruik in plaats van inzet.

Het gaat hierbij om het kijken naar producten en naar alle materialen en grondstoffen die je niet kunt zien in een product, maar die wel nodig zijn geweest om dat product te maken; bijvoorbeeld naar kolen voor energie, water voor allerlei processen en vruchtbare grond voor het verbouwen van grondstoffen, enz.

Daarnaast wordt er gekeken naar mensen. Wat zijn de werkomstandigheden? Is er sprake van kinderarbeid of mensenhandel? Hoe wordt een gebied achtergelaten na het winnen van grondstoffen? We noemen dat social fairness.

Kortom: de gehele keten wordt in de inkooptrajecten meegenomen: Mensenrechten! Grondstoffen! Erg belangrijk, want een circulaire economie begint niet bij 'gebruik' en stopt niet bij 'hergebruik'.

De indirecte aanleiding voor deze marktontmoeting is een aantal concrete inkooptrajecten bij een aantal overheidsorganisaties.