Voedselvoorziening is een van de belangrijkste thema's van onze tijd. Hoe zorgen we dat er voor inwoners voldoende voedsel is, dat zij gezond leven, minder voedsel verspillen en beter kunnen omgaan met afval?

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Convenant

Helaas is voedsel en gezondheid nauwelijks een thema tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Een gevarieerde groep van 19 studenten en young professionals hebben in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar voedselbeleid in Almere, Amsterdam en de regio. Met dit manifest doen zij een dringende oproep aan de gemeentelijke politiek: zet gemeentelijk voedselbeleid op de kaart en neem het voortouw in de transitie naar een beter voedselsysteem.