Veel gemeenten hebben inmiddels succesvolle geëxperimenteerd met alternatieven voor het traditionele coalitieakkoord. Tubbergen ging nog een stap verder en stelde in 2018 het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) op: een akkoord met de samenleving op basis van tal van gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Website

Tubbergen is een echte plattelandsgemeente, waar het Noaberschap nog altijd een hele belangrijke plaats inneemt. Meedenken, elkaar helpen, samen de schouders eronder, dat zijn de kernwaarden van de gemeente. Dat geldt ook voor de politiek. De gemeente Tubbergen wil niet van bovenaf regeren, maar samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een gemeente waar het voor iedereen goed wonen en werken is én blijft. Ook in de toekomst. Vanuit die gedachte is de gemeente in 2015 het traject Mijn Dorp 2030 gestart.

Mijn Dorp 2030
Mijn Dorp 2030 is een proces van vallen en opstaan gebleken. Van samen zoeken naar een goede manier van communiceren, samenwerken en kijken naar de toekomst. Mijn Dorp 2030 is maatwerk en daarom kan het proces in ieder dorp totaal anders uitpakken. Dat maakt het mooi, maar soms ook best lastig.

Voor Mijn Dorp 2030 bestond er geen recept en het bleek ook onmogelijk om dat van tevoren op te stellen. De gemeente is dus op een dag gewoon begonnen. Buur(t)mannen en –vrouwen  zijn vanuit het gemeentehuis de dorpen ingetrokken en hebben zich aangesloten bij de inwoners. In de daaropvolgende jaren is elke kern in beweging gekomen. Passend bij het DNA van elk dorp, wordt er inmiddels volop nagedacht, gewikt, gewogen en worden concrete plannen gemaakt.