De gemeente Maastricht voert samen met de IND en het expat centre een pilot uit waarbij ze hun dienstverlening aan elkaar koppelen. In de one-stop-shop kunnen internationale kenniswerkers versneld alle formele stappen doorlopen. Deze pilot is onderdeel van de bredere internationaliseringsstrategie.  

Jaartal
2020
Gemeente

Een Burgerservicenummer ontvangen binnen drie dagen, in plaats van vier weken. Deze versnelling is onderdeel van de pilot die Gemeente Maastricht, Expat Centre Maastricht Region en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) starten in 2020. Met deze pilot kunnen internationale kenniswerkers versneld alle formele stappen doorlopen om in de regio aan de slag te gaan.

Snelle hulp voor expats

Als internationale kennisstad werkt de gemeente Maastricht sinds 2016 met het International Centre. Het Expat Centre Maastricht Region is hier onderdeel van. Dit center hanteert een One-Stop-Shop aanpak zodat expats snel en betrouwbaar geholpen kunnen worden.

Naast het formele ‘papierwerk’ verzorgt het Expat Centre ook een oriëntatie op het gebied van wonen, gezondheidszorg, onderwijs en sociale ontmoeting. Hiermee worden publieke en private dienstverlening gebundeld zodat expats makkelijker de weg vinden in Maastricht en Zuid-Limburg.  

Koppeling van dienstverlening

In de nieuwe pilot koppelen de gemeente, het center en de IND hun dienstverlening aan elkaar zodat internationale kenniswerkers, wetenschappelijke onderzoekers, start-ups, buitenlandse investeerders en hun gezinsleden versneld de formele stappen kunnen nemen. Denk aan het ontvangen van een verblijfsvergunning, een persoonlijk adviesgesprek over wonen en werken in Zuid-Limburg en de inschrijving bij de gemeente.  

Onderdeel internationaliseringsstrategie

De pilot en het center zijn onderdeel van de bredere internationaliseringsstrategie van de gemeente Maastricht: ‘Samen met kennisinstellingen in gemeenten en regio wordt de komende jaren gewerkt aan de noodzakelijke voorwaarden om de reputatie om te buigen: van het (onterechte) zelfbeeld van een vergrijzende, naar binnen gekeerde stad aan de rand van het land, naar een jonge, open en internationaal georiënteerde samenleving in het hart van Europa.  Binnen de internationaliseringsstrategie zijn er drie speerpunten:  

  1. Versterken van kennis en innovatie 
  2. Versterken van cultuur in relatie tot economie 
  3. Versterken van Maastricht als ontmoetingsstad.  

Met deze strategie en de speerpunten tracht de gemeente o.a. de krapte op de Zuid-Limburgse   arbeidsmarkt aan te pakken en grensbelemmeringen weg te nemen. Om deze ambities te bewerkstelligen wordt samengewerkt met andere expat centra en lokale overheden.