Dit document laat zien hoe er door de gemeente maar ook door de stad wordt gewerkt aan toegankelijkheid voor iedereen. Ondanks dit mooie resultaat blijft er altijd werk aan de winkel. De gemeente Rotterdam blijft, samen met ervaringsdeskundigen en partners in de stad, streven naar een fysiek, sociaal en informatietoegankelijk Rotterdam waar iedereen mee kan doen en zich welkom voelt. Aanleiding is de ratificatie door Nederland van het ‘VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap’ in juli 2016. Dit verdrag verplicht overheden om inclusief beleid te maken. Beleid voor iedereen. En alleen uitzonderingen als het echt niet anders kan.

Jaartal
2020
Gemeente