De gemeente Nijmegen wil een beweging creëren die bijdraagt aan het realiseren van een groene, gezonde stad in ‘beweging’. Waar mensen - ook als ze ziek of kwetsbaar zijn - een betekenisvol leven leiden en waar de leef- en werkomgeving gezond gedrag stimuleert, ondersteunt en makkelijk maakt. Dat is de ambitie van het lokaal preventieakkoord ‘Groen, gezond en in beweging’.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Dit lokaal preventieakkoord sluit naast de thema’s van het Nationaal Preventieakkoord ook aan bij de lokale kracht, ambities en mogelijkheden. Door het lokaal preventieakkoord te ondertekenen, sluiten organisaties aan bij de beweging ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ en geven zij aan intrinsiek gemotiveerd te zijn om zelf actief met andere partijen te willen werken aan gezondere inwoners en een gezondere stad.