Een afstand tot de arbeidsmarkt én hoger opgeleid? Dan is het vaak erg ingewikkeld om een baan te  vinden. Dat moet anders, vindt de gemeente Lingewaard. Met het initiatief Beschikb@@r wil de gemeente ervoor zorgen dat meer mensen uit deze groep een eerlijke kans hebben op een baan.   
 

Jaartal
2020
Gemeente

De gemeente Lingewaard, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen, heeft ervaren dat het moeilijk is om hoger opgeleide mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken bij het werven van personeel. 

Bij ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ denken werkgevers aan lager opgeleide mensen.

Tegelijkertijd vertelt Joyce de Kleijn, consulent sociaal domein bij de gemeente, dat zij en andere mensen die tot deze groep behoren vaak veel moeite hebben om ergens voor een gesprek te worden uitgenodigd. “Wanneer werkgevers ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ horen denken ze vaak alleen aan lager opgeleide mensen. De mensen met een hoger opleidingsniveau vallen dan buiten de boot.” Om vraag en aanbod van hoger opgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen, heeft de gemeente Lingewaard een nieuw concept bedacht: Beschikb@@r.

De drie gezichten van Beschikb@@r

Wat is Beschikb@@r? Dat is een vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Het is om te beginnen de naam van een LinkedIn-groep waar kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en inclusieve werkgevers samenkomen. Het is een netwerk van en voor iedereen. Ook iedere gemeente kan lid worden om inclusieve vacatures te delen en kandidaten in de groep te benaderen. 

Daarnaast is Beschikb@@r een methodiek om LinkedIn inclusiever te gebruiken. De gemeente Lingewaard heeft twee Beschikb@@r-handleidingen gemaakt die gratis te krijgen zijn: één voor mensen die werk zoeken (pdf) en één voor recruiters en HR professionals (pdf). De handleiding voor werkzoekenden bevat vooral tips over hoe je je inclusief kunt profileren op LinkedIn. Joyce: “Het gaat erom dat je laat zien wie je bent als professional en wat je toegevoegde waarde is. Ook is het goed om de randvoorwaarden voor je werkomgeving aan te geven. Op mijn profiel staan bijvoorbeeld als randvoorwaarden een toegankelijk toilet, toestaan van een hulphond en een interne jobcoach.” De andere handleiding geeft tips aan recruiters en HR professionals over hoe ze inclusief kunnen werven met behulp van LinkedIn.

Tot slot is Beschikb@@r ook een zoekterm. ‘Beschikb@@r’ wordt aan vacatures en LinkedIn-profielen toegevoegd om duidelijk te maken dat het gaat om een inclusieve vacature of een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Lingewaard nodigt alle gemeenten uit om deze term in inclusieve vacatureteksten te gebruiken. Kandidaten kunnen hun vindbaarheid vergroten door de term ‘Beschikb@@r’ op te nemen in de kopregel van hun profiel. 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen mensen zijn die vallen onder de Banenafspraak, een landelijke regel die zegt dat er een minimum aantal personen met een arbeidsbeperking aangenomen moet worden bij de overheid en in het bedrijfsleven. Beschikb@@r richt zich echter ook breder op mensen die om andere redenen dan een handicap moeilijker aan werk komen. Bijvoorbeeld omdat ze langdurig werkloos zijn, een carrièreswitch willen maken of een vluchtelingenachtergrond hebben. In het geval van Beschikb@@r gaat het dan nog eens specifiek over werkzoekenden met mbo+, hbo- of wo-niveau.

Kleine successen

Beschik@@r bestaat pas sinds 1 juli 2020. Toch heeft de groep al ruim 850 leden en zijn er al wat kleine successverhalen. Joyce: “Een ROC-student was dringend op zoek naar een stage, zijn begeleider had hierover een berichtje geplaatst in de LinkedIn-groep. Hij zocht iets bij een front office en omdat hij in een rolstoel zat, was het belangrijk dat hij aan een lagere balie kon werken. Mijn collega zag dit berichtje, van het één kwam het ander en nu gaat hij bij de gemeente Lingewaard aan de slag. Ook voert het UWV nu gesprekken met een paar kandidaten die dankzij een vacaturepost in de Beschikb@@r groep op een functie bij het UWV hadden gesolliciteerd.”    

Jezelf pitchen

Natuurlijk is er ook nog ruimte voor verbetering bij het gebruik van Beschikb@@r. Zo is het jammer dat de gemeente Lingewaard nog weinig zicht heeft op het aantal plaatsingen. Daarom is het de bedoeling dat er in de toekomst ook succesverhalen in de LinkedIn-groep worden gedeeld. Dit zou ook inspirerend zijn voor de andere groepsleden.

Wat verder in het proces, wanneer hoogopgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk ergens zijn aangenomen, ontstaan er soms problemen doordat andere medewerkers niet openstaan voor een collega met bijvoorbeeld een beperking. Joyce heeft dit zelf ook meegemaakt.

Collega’s vroegen me of ik wel kon typen.

“Toen ik net bij de gemeente Lingewaard werkte heb ik er wel wat voor moeten doen om draagvlak te creëren binnen mijn afdeling. Sommige collega’s vonden het lastig om met iemand met een beperking te werken. Het voelt dan wel gelijk alsof je 1-0 achterstaat. Ik heb erop aangedrongen dat ik mezelf tijdens allerlei overleggen mocht pitchen en de collega’s de kans kregen om vragen te stellen. Mensen hadden het idee dat ik constant hulp nodig zou hebben. Ze vroegen zich onder andere af hoe ik op mijn werk kwam en of ik wel kon typen met mijn beperking in mijn handen. Ik heb laten zien dat ik heel veel kan, maar af en toe kleine praktische ondersteuningen nodig heb, zoals het oprapen van een pen.

Uiteindelijk is het gelukkig helemaal goed gekomen, ik hoor er nu echt bij in het team. Hopelijk heb ik het wat makkelijker gemaakt voor de volgende persoon die hier komt werken en een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het mooiste zou het natuurlijk zijn als we alleen nog kijken naar iemands kwaliteiten en niet naar irrelevante eigenschappen als een beperking. Maar als maatschappij hebben we nog wel een hele slag te maken voordat we zover zijn. Met Beschikb@@r hopen we daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Tips voor andere gemeenten

Laat een vacature van 36 uur invullen door twee medewerkers als je daardoor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt kan aannemen.

De LinkedIn-groep Beschikb@@r en het gebruik van de zoekterm staan open voor iedereen die daar interesse in heeft. Ook de handleidingen mogen gratis gebruikt worden en de inhoud mag gekopieerd worden, “graag wel met een verwijzing naar de gemeente Lingewaard”. Joyce heeft alvast wat tips voor gemeenten die ook meer hoger opgeleide mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen gaan aannemen. “Het begint met als werkgever inclusiever denken. Neem ‘Beschikb@@r’ op in je vacatureteksten voor hoger opgeleide functies. Kandidaten weten dan dat het een vacature is van een inclusieve werkgever.” Ze benadrukt ook het belang van creatief meedenken: “Ga uit van de kandidaat, niet van de vacature. Dat betekent dat je ook bereid bent om aanpassingen te doen om een optimale match te creëren. Als je een vacature hebt voor 36 uur, kun je die misschien ook prima invullen met twee medewerkers, als je daardoor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt kan aannemen. Wij noemen dat jobcarving. Er valt vaak wel van alles te verzinnen, als je er maar voor openstaat. Dat is ook een leuke uitdaging.”  

 

Joyce de Kleijn, consulent sociaal domein