Jaartal
2019
Gemeente
Type
Handreiking

In oktober 2019 is in opdracht van het ministerie van LNV een nieuwe leidraad uitgekomen voor de beheersing van de eikenprocessierups (www.processierups.nu). Die is gebruikt om deze leidraad voor de gemeente Heusden op te stellen. Deze kwam tot stand met inbreng van mensen uit de organisatie, aannemers en betrokken partijen.

Aanleiding

De gemeente Heusden heeft in 2019 (en ook in 2018) veel overlast ervaren van de eikenprocessierups. Ondanks preventieve maatregelen trof de gemeente in juni in de hele gemeente nesten aan in de eiken. In heel Nederland kampten gemeenten met hetzelfde probleem. Toen de nood hoog was, was het moeilijk om geschikte aannemers te vinden, terwijl de publieke druk om de overlast te bedwingen groot was. Per week moest prioriteit bepaald worden. Het zorgde voor ongeduld en onbegrip. Het dwingt de gemeente om kritisch na te denken over alle stappen, die de gemeente kan nemen, om overlast in
2020 voor te zijn.