Internationalisering betekent voor een stad als Leiden meer dan alleen de vestiging van het aantal internationale bedrijven of de relaties met andere steden. De nieuwe en integrale internationaliseringvisie van de Leiden toont een brede benadering van de gemeente om zo de kansen te benutten van een internationale samenleving.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Visie

De stad Leiden is en wordt steeds internationaler. Dit is terug te zien in het aantal Leidenaren met een niet-Nederlandse nationaliteit (12 %) en in de toename van de diverse groepen internationals: kenniswerkers, arbeidsmigranten, studenten en vluchtelingen. Voor de gemeente Leiden betekent dit een andere inzet op een aantal vlakken, denk aan primaire taken zoals dienstverlening, maar ook aan het vervullen van een stimulerende en faciliterende rol. 

Op 17 september 2020 heeft de Leidse gemeenteraad de Visie Internationalisering vastgesteld. Hierin staan de aandachtsgebieden om de kansen van internationalisering zoveel mogelijk te verzilveren. Deze kansen liggen op zowel het sociale vlak, waarin iedereen meetelt, als op het economische vlak, waarbij het creëren van een gunstig vestigingsklimaat een toenemende welvaart voor iedereen bewerkstelligt.

Want bewuste keuzes en actieve inzet van de gemeente om deze kansen te benutten maken Leiden nu en in de toekomst tot een aantrekkelijke (inter)nationale omgeving om te wonen, werken en verblijven. De visie is in maart 2022 aangevuld met een uitvoeringsagenda met daarin de acties van de gemeente Leiden voor de komende jaren.