De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Contract/overeenkomst

In Venray heeft die vertaling in 2019 het karakter van een Leefstijlakkoord gekregen, om zo de leefstijl van inwoners te verbeteren (preventief) in plaats van sec te focussen op sport en bewegen. Daarmee verbindt Venray het Nationaal Sportakkoord met het Nationaal Preventieakkoord. Doel van het Preventieakkoord is dat Nederlanders gezondere keuzes maken, waardoor ze minder ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen.