In opdracht van de gemeente Houten wordt er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om de behoeften van de laaggeletterden op het gebied van informatievoorziening en dienstverlening in kaart te brengen. Tot op heden worden de beschikbare voorzieningen binnen deze gemeente niet benut door laaggeletterden.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Onderzoek

Een beleidsadvies voor de gemeente Houten zal zorgen voor een betere match tussen beleid en de behoeften van de laaggeletterden. De hoofdvraag die in dit onderzoek wordt beantwoord luidt; "Wat zijn de behoeften van de laaggeletterden op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening en hoe kan de gemeente Houten hierop inspelen om zo de zelfredzaamheid van deze doelgroep te vergroten?"
Daarnaast zal de volgende deelvraag aan bod komen; "Welke rol speelt stigmatisering van laaggeletterden in het wel of niet gebruiken van geïmplementeerd beleid voor deze doelgroep en hoe beïnvloedt dit beleid de zelfredzaamheid?"