In het onderzoek zijn de ervaringen van dertig jongeren die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd en de verschillende routes die zij daarbij hebben doorlopen, in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van ZonMw.

Jaartal
2017
Afzender
Regio Noord-Limburg
Type
Handreiking

Het doel van het onderzoek is om  handvatten te bieden voor gemeenten en andere organisaties in Nederland voor het oppakken en begeleiden van kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt. We hebben dit onderzocht door succesfactoren die in de literatuur genoemd worden om dit doel te bereiken, te toetsen aan de hand van het casuïstiek in Noord-Limburg, waar veel van deze succesfactoren al in de praktijk worden toegepast onder sturing van de netwerkorganisatie Baanwijs.

De gesprekken die we hebben gevoerd met de jongeren zelf, waarin we hen gevraagd hebben wat hen heeft geholpen op hun route en wat juist niet, vormen de basis van het onderzoek. We hebben onze bevindingen vervolgens voorgelegd aan een focusgroep met vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken partijen (werkgevers, onderwijs, UWV en gemeenten) en aan ouders van de jongeren.

Wet en regelgeving
Participatiewet