Aangezien de stad geroemd wordt door het vele groen - vooral door de bewoners - is nieuw beleid daarover een gevoelig onderwerp. Maar de ambtenaren die zich over deze materie bogen, hadden een geweldige oplossing: we betrekken de bewoners bij het maken van het nieuwe beleid. Dit werd een bijzonder participatietraject waarin bewoners konden meedenken, meepraten en meeschrijven.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Plan van aanpak

Een participatietraject gaat nog een stapje verder dan bewoners informeren en is een stapje eerder in het proces dan het uitvoeren van beleid. Via 'bomenwandelingen' en een bomenforum konden de bewoners reageren op voorstellen, uitgangspunten en dilemma's. De uiteindelijke beleidsnota is daardoor echt organisch ontstaan. Door steeds tussenfases vast te leggen en daar zowel ambtenaren, wethouders en bewoners op te laten reageren, is een breed gedragen én heldere nota aan de raad overhandigd.