De gemeente Eindhoven wil het grondbeleid zodanig inzetten, dat Eindhoven de komende jaren stevig vooruitkomt op een viertal thema's: innovatie, duurzaamheid, economie/werkgelegenheid en inclusiviteit

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het grondbeleid 'nieuwe stijl' wordt zo ingezet dat de gemeente op deze terreinen waarde toevoegt voor de stad en haar inwoners. Veel maatschappelijke ontwikkelingen komen in Eindhoven op een klein grondgebied bij elkaar. Hoe speelt de gemeente daar zo goed mogelijk op in, met een optimaal maatschappelijk rendement voor ons allemaal? Op basis van die ambitie hebben is nagedacht over een nieuw grondbeleid voor Eindhoven.

Uitwerkpunten nota grondbeleid
Bij de nota hoort nog een uitwerkagenda, om een aantal zaken verder concreet uit te werken. De basis voor de verschillende punten die uitgewerkt moesten worden is hiermee gelegd. De komende jaren zal in de praktijk gewerkt gaan worden met de nota grondbeleid en uitwerknota als basis. Deze praktijkervaringen zullen met de dynamiek van de gebiedsontwikkeling en wellicht ook veranderingen in beleidsprioriteiten leiden tot nadere uitwerkingen en aanpassingen van de uitwerknota. Deze is dan ook niet in beton gegoten, maar is dynamisch en actueel.