In Nederland vinden we dat we er alles aan moeten doen om kinderen veilig, gezond en gelukkig op te laten groeien. Samen met 196 andere landen in de wereld is dit opgeschreven in een afsprakenlijst: het Kinderrechtenverdrag. De leergemeenschappen uit Tilburg, Den Bosch, Sittard en Eindhoven van Fontys Hogeschool Pedagogiek willen met de ‘crazy 54 challenge’ op een leerzame én ludieke manier aandacht vragen voor kinderrechten.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Overig type

Op 20 november vieren we wereldwijd de internationale kinderrechtendag. Om de kinderrechten en het recht op participatie te vieren organiseren het Innovatienetwerk Jeugd| Jongerennetwerk-Samen met de Jeugd, Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst en eerstejaarsstudenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek een ‘Kinderrechtentour’. De tour gaat langs verschillende gemeenten in de regio Hart van Brabant vanaf woensdag 25 november tot woensdag 9 december. Vandaag organiseren de partners een aftrap met de ‘crazy 54 challenge’ voor eerstejaars pedagogiek studenten. In acht uur maken studenten de 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind op een creatieve manier zichtbaar. 

Kinderrechtentour
Vanaf woensdag 25 november start de Kinderrechtentour langs een groep kinderen in de regiogemeenten die zich hiervoor hebben aangemeld. Kinderen praten over de coronacrisis en welke impact dit heeft op hun leven. Ook denken ze mee over hoe de toekomst er na de coronacrisis uit moet komen te zien. De eerstejaarsstudenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek en aanjager jongerenparticipatie Eva Saeboe begeleiden deze middag. Het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst neemt de bevindingen mee in een breder onderzoek over de impact van de coronacrisis op de jeugd.

Leren participeren
De drie initiatief nemende organisaties zien het belang van ‘leren participeren’ voor kinderen. Kinderen kunnen op deze manier oefenen om voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Ook voor volwassenen is het belangrijk dat kinderen leren participeren. Alleen door het aan een kind te vragen, kunnen zij weten of ze goede dingen doen om voor kinderen te zorgen.

Coronaproof
Juist in deze tijd is het extra belangrijk dat we vragen wat kinderen nodig hebben om gezond, veilig en gelukkig op te groeien. Een evenement zat er dit jaar helaas niet in. De Kinderrechtentour is het veilige alternatief. De Kinderrechtentour start op woensdag 25 november in Hilvarenbeek. De andere data en locaties zijn: vrijdag 27 november in Waalwijk, dinsdag 1 december in Dongen, woensdag 2 december in Heusden, vrijdag 4 december in Goirle en afsluitend op woensdag 9 december in Tilburg. De input van alle kinderen wordt dan in ontvangst genomen door wethouder Marcelle Hendrickx namens de Regio Hart van Brabant.

#jongerenincoronatijd