Kennis voor Krimp is een landelijk kennisplatform over bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling. Op deze website en in de nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws, bijeenkomsten, onderzoek en publicaties over dit thema en gerelateerde onderwerpen.

Jaartal
2019
Afzender
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)
Type
Website

Kennis voor Krimp zorgt zo voor verspreiding van actuele kennis over bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling onder een brede groep geïnteresseerden en belanghebbenden in Nederland, zoals beleidsmakers, onderzoekers, maar ook bewoners, woningcorporaties en marktpartijen. Hiermee dragen we bij aan de verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap rondom dit thema.

In een aantal regio's in Nederland is sprake van bevolkingsdaling. Er worden minder kinderen geboren, jongeren trekken weg en er treedt vergrijzing op. Zulke demografische ontwikkelingen hebben effect op allerlei terreinen in de samenleving, zoals de woningmarkt, de arbeidsmarkt, mobiliteit en de leefbaarheid in die regio's.

Met Kennis voor Krimp wordt de kennis en ervaringen met bevolkingsdaling van verschillende regio's gebundeld en overzichten van relevante activiteiten en publicaties worden samengesteld.

Binnenkort vindt u op deze website ook het Kennisdossier Bevolkingsdaling. Dit kennisdossier informeert beleidsmakers, onderzoekers, adviseurs en initiatiefnemers over de trends en ontwikkelingen rond het vraagstuk. Ook voorziet het in duiding en praktijkvoorbeelden rondom bevolkingsdaling en gerelateerd beleid.

Kennis voor Krimp wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gecoördineerd door Platform31.

Gerelateerde links