Hoofddoel van het Kennisplatform is het verminderen en voorkomen van overlast veroorzaakt door processierupsen in Nederland.
 

Jaartal
2019
Afzender
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Type
Website

Vragen waarop het Kennisplatform Eikenprocessierups antwoord geeft op een speciale website: 
Wat te doen als er vlak bij een evenement of festival besmette eikenbomen staan? Wanneer voldoet een eigenaar niet aan de zorgplicht en is die mogelijk schadeplichtig? En hoe maak je eigenlijk een inschatting van de te verwachten plaag volgend jaar?

Aanleiding

Het Kennisplatform Eikenprocessierups is een samenwerkingsverband in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In de eerste week van juli 2019 is een start gemaakt met het Kennisplatform. De komende weken en maanden zal het samenwerkingsverband geleidelijk aan uitgebreid worden.