Als iemand zich schuldig maakt aan huiselijk geweld of kindermishandeling kan de burgemeester een tijdelijk huisverbod (THV) opleggen. Dit is geregeld in de Wet tijdelijk huisverbod, die sinds 2009 van kracht is. Het opleggen van een THV kost veel tijd. Er moet in een korte tijd veel informatie worden verzameld, de achterblijver wordt bezocht en gehoord, de uithuisgeplaatste wordt gehoord en dan nog alle administratie die daarbij hoort.

Jaartal
2020
Afzender
Regio Zeeland
Type
Handreiking

In Zeeland zijn speciaal fte's vrijgemaakt werden voor THV’s. De drie basisteams van de politie én de recherche leveren elk twee HOVJ’s speciaal voor THV, daarnaast trekken politie en zorgprofessionals intensiever met elkaar op. Sinds de vorming van de vaste pool van HOVJ’ ers THV is het aantal huisverboden in eerste instantie omhooggegaan. Daarna iets gedaald.