Intensief Casemanagement (ICM) vormt de kern van de Multifocusinterventie. Dit is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte interventie bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Jaartal
2020
Afzender
Ministerie VWS; Ministerie JenV; VNG
Gemeente
Type
Projectbeschrijving

Gezinnen krijgen ondersteuning bij het stoppen en duurzaam oplossen van geweld. Ze leren (transgenerationele) geweldpatronen te doorbreken en gezinsrelaties waar mogelijk en gewenst te herstellen.
Het bijzondere van ICM: een getroffen gezin krijgt één contactpersoon toegewezen die helpt om uit de problemen te komen. Deze Intensief Casemanager (ICM’er) vervult de rol van casusregisseur en zorgt voor rust en veiligheid.